Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości


Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 55, poz. 755). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 roku (MP Nr 51, poz. 688) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. w stosunku do I półrocza 2009 r. wyniósł 2,6 %.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Przy określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości Rada Gminy ma możliwość zróżnicowania ich wysokości biorąc pod uwagę: lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, sposób wykorzystania, przeznaczenie, itp.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości, należy wybrać odnośnik poniżej - powiązane artykuły.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Arleta Zaśnik

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data udostępnienia: 2010-12-27 14:39:39

Ostatnia aktualizacja: 2010-12-28 09:13:27

Liczba wyświetleń: 2521

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-28 09:13:27
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-28 09:04:44
3 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-28 09:00:03
4 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-12-28 08:50:25

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza