Przejdź do treści
Menu

Opłata od posiadania psów

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009 roku (MP z 2009r., Nr 47, poz. 702) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. wyniósł 3,5 %. Stawki podatków i opłat lokalnych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Maksymalna wysokość stawki opłaty od posiadania psów została zapisana w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski” z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z 2009r. Nr 52, poz. 742) i wynosi 107,80 zł od jednego psa.

Wysokość stawki opłaty od posiadania psa wynosi 35 zł i jest wyższa o 5zł w stosunku do stawki opłaty obowiązującej w roku bieżącym.Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały nr XXXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 06 listopada 2009 roku
w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.

 

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Barcinie w Biurze Obsługi Klienta (parter biuro Nr 1-2) lub do pobrania poniżej:
Druk Nr 1 - Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów
Druk Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów


Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data udostępnienia: 2010-06-11 15:12:33

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-02 10:01:54

Liczba wyświetleń: 1577

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-02 10:01:54
2 Opłata od posiadania psów [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-06-11 15:21:38

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740828

Nawigacja pomocnicza