Przejdź do treści
Menu

Podatek od środków transportowych

Górne stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Na rok 2010 górne stawki wzrosły o 3,5% w stosunku do górnych stawek obowiązujących w bieżącym roku i zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku (M.P. z 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742).

Zmiany stawek minimalnych podlegają innemu mechanizmowi niż zmiany wysokości stawek maksymalnych. Ulegają one przeliczeniu zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku. Jeżeli wskaźnik ten jest wyższy niż 5%, stawki określone w załącznikach nr 1-3 ulegają zmianie na następny rok podatkowy. Kurs euro ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października 2009 r. uległ zwiększeniu o 25,52 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, a zatem minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2010 rok uległy przeliczeniu.

Określone w uchwale stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok ulegają podwyższeniu o 4%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu gminy Barcin na 2010 rok.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały nr XXXIX/350/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 06 listopada 2009 roku
w sprawie: stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.

 

Załącznik do Uchwały podatkowej:
Deklaracja na podatek od środkow transportowych (DT-1)

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1A)

 

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data udostępnienia: 2010-06-11 15:00:20

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-02 09:59:25

Liczba wyświetleń: 2247

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-02 09:59:25
2 Podatek od środków transportowych [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-06-11 15:11:01

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza