Przejdź do treści
Menu

Podatek od nieruchomości

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości zostały zapisane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski” z dnia 18 sierpnia 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009 roku (M.P. Nr 47, poz. 702) wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do I półrocza 2008 r. wyniósł 3,5 %. Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości są w stosunku do roku poprzedniego podwyższone o 4%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2010 rok.

 

Uchwała podatkowa:
Aby przejść do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 06 listopada 2009 roku
w sprawie: wysokości stawek w podatku od nieruchomości, należy wybrać odnośnik poniżej, z powiązanych artykułów.

 

Załączniki do Uchwały podatkowej:
Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Załącznik Nr 3 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A)
Załącznik Nr 4 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B)

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Wprowadził/a: Tomasz Wrzesiński

Data udostępnienia: 2010-06-11 13:23:07

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-02 09:57:52

Liczba wyświetleń: 1894

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-02 09:57:52
2 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-02 09:52:38
3 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-07-02 09:51:17
4 Podatek od nieruchomości [modyfikacja] Tomasz Wrzesiński 2010-06-11 14:58:48

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 739775

Nawigacja pomocnicza