Przejdź do treści
Ścieżka do tej strony: Strona główna » Finanse miasta i gminy » Budżet gminy Barcin » Archiwum » 2004 » Realizacja budżetu gminy za 2004 rok
Menu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcina za 2004 rok

Zarządzenie Nr 48/05
Burmistrza Barcina
z dnia 30 marca 2005 roku

 
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 tekst jednolity z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Barcinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Barcin za 2004 rok.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

 

  Burmistrz Barcina
  Ewa Stankiewicz

 

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 136 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 tekst jednolity z późn. zm.) Burmistrz Barcina przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2004 rok w terminie do 31 marca 2005 roku.

Załączone pliki:

# (liczba porządkowa)   ikona pliku Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Pobrano
1 Załącznik Nr 11 - Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2004 roku.doc (25kB) 25kB 2009-11-27 22:02:04 2
2 Załącznik Nr 10 - Wykonane dochody budżetu państwa w 2004 roku.doc (28kB) 27,5kB 2009-11-27 22:03:08 3
3 Załącznik Nr 9 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2004 roku.doc (43kB) 42,5kB 2009-11-27 22:03:07 1
4 Załącznik Nr 8 - Środki finansowe wykorzystane przez jednostki pomocnicze w 2004 roku.doc (39kB) 38,5kB 2009-11-27 22:03:04 2
5 Załącznik Nr 7 - Wykonane przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok.doc (41kB) 41kB 2009-11-27 22:03:02 1
6 Załącznik Nr 6 - Wykonane przychody i rozchody środka specjalnego za 2004 rok.doc (51kB) 51kB 2009-11-27 22:03:00 2
7 Załącznik Nr 5 - Realizacja Inwestycji Gminnych za 2004 rok.doc (62kB) 62kB 2009-11-27 22:02:58 6
8 Załącznik Nr 4 - Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej w 2004 roku.doc (40kB) 40kB 2009-11-27 22:02:56 1
9 Załącznik Nr 3 - Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2004 rok.doc (199kB) 199kB 2009-11-27 22:02:54 18
10 Załącznik Nr 2 - Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2004 rok (868kB) 868kB 2009-11-27 22:02:46 2
11 Załącznik Nr 1 - Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2004 rok.doc (502kB) 501,5kB 2009-11-27 22:02:20 8

Informacje o artykule

Wprowadził/a: Migracja danych BIP

Data udostępnienia: 2009-11-27 21:59:10

Ostatnia aktualizacja: 2010-03-29 11:24:19

Liczba wyświetleń: 3437

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcina za 2004 rok [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-03-29 11:24:19

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740870

Nawigacja pomocnicza