Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w dniu 19.06.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Barcinie wpłynęło odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-22 10:22:34
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-09 12:57:44
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Lakota, dnia 2017-06-06 14:05:28
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 86/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:10:17
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 85/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:06:25
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 84/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-06-02 13:02:45
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w toku prowadzonego postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-29 14:31:37
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 75/17

  Autor przygotowujący dane: Renata Brzoza (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 08:02:26
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 71/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:57:44
 • Ocena jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 70/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-05-23 07:54:04
 • Burmistrz Barcina informuje

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji paliw alternatywnych z odpadów, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-11 12:40:32
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:11:48
 • Burmistrz Barcina informuje

  o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-05-04 14:08:19
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 130313C Pturek - Józefinka, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-04-26 13:55:16
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 130313C Pturek - Józefinka, które będzie realizowane ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-04-06 14:51:30
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Lafarge Cement S.A., Cementownia Kujawy w Bielawach, 88-192 Piechcin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji magazynu paliw alternatywnych na instalacje do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych, które ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-30 14:55:18
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin I" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 12:14:43
 • Burmistrz Barcina informuje,

  że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-24 08:44:37
 • Oceny jakości wody

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr: 26/17, 27/17, 40/17, 41/17, 42/17

  Autor przygotowujący dane: Tadeusz Kosiara (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie), dnia 2017-03-20 13:23:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Barcina

  W związku z toczącym się postępowaniem adm. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Barcin II" o mocy do 1 MW, które będzie realizowane na terenie ...

  Autor przygotowujący dane: Monika Cierpisz, dnia 2017-03-14 14:19:48
Strony:
 1. Aktualna strona: 1
 2. 2 strona
 3. następna strona
 4. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 601521

Nawigacja pomocnicza