Przejdź do treści
Menu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Burmistrz Barcina informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 (pok. nr 7) odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barcin, przeznaczonej do prowadzenia działalności usługowej o profilu gastronomicznym, handlowym i hotelowym.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie oraz na stronie internetowej www.bip.barcin.pl
Ze szczegółowymi warunkami przetargu można się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15 lub pod nr telefonu (0-52) 383-41-27.

Powiązane artykuły:


Informacje o artykule

Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski

Wprowadził/a: Marek Przybysz

Data udostępnienia: 2009-12-17 09:29:43

Ostatnia aktualizacja: 2010-02-03 07:51:50

Liczba wyświetleń: 1669

Historia zmian

L.p. (liczba porządkowa) Tytuł zmiany Zmiana Autor zmiany Data zmiany
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym [modyfikacja] Marek Przybysz 2010-02-03 07:51:50
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym [modyfikacja] Marek Przybysz 2009-12-23 09:57:51
3 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym [modyfikacja] Marek Przybysz 2009-12-23 09:52:36

Drukuj artykuł

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 740208

Nawigacja pomocnicza