Przejdź do treści
Menu

Lista artykułów

 • Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2018 r.

  w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Gminy Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Robert Szafrański, dnia 2018-01-19 10:22:23
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2018 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2018-01-18 14:33:06
 • Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2018 r.

  w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją wielobranżowych robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu".

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-01-18 14:29:33
 • Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Barcina z dnia 18 stycznia 2018 r.

  w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-01-18 14:25:59
 • Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Barcina z dnia 17 stycznia 2018 r.

  w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin.

  Autor przygotowujący dane: Agnieszka Antczak, dnia 2018-01-17 13:47:53
 • Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Barcina z dnia 16 stycznia 2018 r.

  w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykup wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-01-17 07:48:09
 • Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2018 r.

  w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu udzielania zamówień publicznych na rok 2018.

  Autor przygotowujący dane: Szymon Kozłowski, dnia 2018-01-12 12:28:22
 • Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Barcina z dnia 12 stycznia 2018 r.

  w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

  Autor przygotowujący dane: Jarosław Drozdowski, dnia 2018-01-12 12:22:52
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Barcina z dnia 11 stycznia 2018 r.

  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

  Autor przygotowujący dane: Krzysztof Nowakowski, dnia 2018-01-09 15:49:54
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Barcina z dnia 9 stycznia 2018 r.

  w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  Autor przygotowujący dane: Mirosław Siuda, dnia 2018-01-09 15:48:50
Strony:
 1. pierwsza strona
 2. poprzednia strona
 3. 1 strona
 4. 2 strona
 5. 3 strona
 6. 4 strona
 7. Aktualna strona: 5
 8. ostatnia strona

Urząd Miejski w Barcinie, 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów 9
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43, e-mail: sekretariat@barcin.pl

ilość odwiedzin: 699625

Nawigacja pomocnicza